Zwracamy się do Pani/Pana z prośbą o ocenę swojego zadowolenia z załatwiania spraw w Urzędzie Gminy Wola Uhruska. Bardzo zależy nam na poznaniu Pani/Pana opinii, a wnioski wyciągnięte z badania pozwolą na podwyższenie standardu urzędowej obsługi. Ankieta jest anonimowa.

Błąd! Proszę zaznaczyć jedną z opcji

Zaznacz odpowiednio

Oceniane obszary

 • Źle
 • Słabo
 • Dostatecznie
 • Dobrze
 • Bardzo dobrze

Wizerunek Urzędu

 • Źle 1
 • Słabo 2
 • Dostatecznie 3
 • Dobrze 4
 • Bardzo dobrze 5
 1. Oznakowanie Urzędu
 2. Dostępność i liczba miejsc parkingowych
 3. Atrakcyjność i przejrzystość strony internetowej
 4. Czystość pomieszczeń Urzędu
 5. Schludność ubioru Urzędników

Indywidualne podejście do Interesanta

 • Źle 1
 • Słabo 2
 • Dostatecznie 3
 • Dobrze 4
 • Bardzo dobrze 5
 1. Godziny przyjęć Interesantów
 2. Zainteresowanie sprawą
 3. Szacunek wobec Interesanta
 4. Indywidualne podejście do konkretnego problemu

Kompetencje urzędników

 • Źle 1
 • Słabo 2
 • Dostatecznie 3
 • Dobrze 4
 • Bardzo dobrze 5
 1. Wiedza i umiejętności
 2. Udzielanie informacji
 3. Zrozumiały sposób wypowiedzi
 4. Uprzejmość i życzliwość
 5. Pomoc w załatwieniu sprawy

Terminowość obsługi sprawy

 • Źle 1
 • Słabo 2
 • Dostatecznie 3
 • Dobrze 4
 • Bardzo dobrze 5
 1. Czas oczekiwania na obsługę
 2. Dotrzymanie terminu załatwienia sprawy
 3. Czas oczekiwania na decyzję (rozwiązanie sprawy)

Rzetelność obsługi

 • Źle 1
 • Słabo 2
 • Dostatecznie 3
 • Dobrze 4
 • Bardzo dobrze 5
 1. Rzetelność załatwienia sprawy
 2. Obiektywizm w załatwieniu sprawy
 3. Zgodność z przepisami załatwienia sprawy
 4. Przejrzystość załatwienia sprawy
 5. Staranność obsługi

Metryka Klienta